PO.DID.01 Procedura de organizare a activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă

Formular 1 Fişa de lichidare

Formular 2 Contract de studii

Formular 3 Cerere de mobilitate