Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

Anexa 1 – Modul de desfăşurare a concursului de finalizare a studiilor

Formular 1 – Cerere de înscriere la examenul de licenţă

Formular 2 – Proces – verbal privind rezultatele examenului de licenţă

Formular 3 – Protocol între universităţi pentru susţinerea examenului de finalizare

Formular 4 – Proces-verbal de predare/ primire a proiectelor de diplomă