Procedura privind finalizarea studiilor universitare de masterat

Formular 1 – Cerere de înscriere la examenul de disertaţie

Formular 2 – Proces – verbal privind rezultatele examenului de disertaţie