PO.DID.10 Procedura de organizare şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

PO.DID.10 -A1.1-     Standardele universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată

PO.DID.10 -A1.2-     Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de lector universitar/ şef de lucrări

PO.DID.10 -A1.3-     Standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de conferenţiar universitar

PO.DID.10 -A1.4-     Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de conferenţiar universitar

PO.DID.10 -A1.5-     Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de profesorr universitar

PO.DID.10 -A2.2 -    Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de lector universitar/ şef de lucrări

PO.DID.10 -A2.3 -    Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de conferenţiar universitar

PO.DID.10 -A2.4 -    Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de profesor universitar

PO.DID.10 -A3 -       Modalitatea de calcul a numărului de puncte

PO.DID.10 -A4 -       Domeniile ştiinţifice arondate panelurilor CNATDCU

PO.DID.10 -A2.1 -    Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de asistent universitar

PO.DID.10 -F1 -        Descrierea postului scos la concurs

PO.DID.10 -F2 -        Avizul compartimentului juridic

PO.DID.10 -F3 -        Coperta dosarului de concurs și a mapei de lucrări

PO.DID.10 -F4 -        Cererea de înscriere la concurs

PO.DID.10 -F5.1 -    Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de asistent

PO.DID.10 -F5.2 -    Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de şef de lucrări/ lector universitar

PO.DID.10 -F5.3.1 - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale de prezentare la concurs pentru postul de conferenţiar universitar

PO.DID.10 -F5.3.2 - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii de prezentare la concurs pentru postul de conferenţiar universitar

PO.DID.10 -F5.4.1 - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale de prezentare la concurs pentru postul de profesor universitar

PO.DID.10 -F5.4.2 - Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii de prezentare la concurs pentru postul de profesor universitar

PO.DID.10 -F6 -        Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind situaţiile de incompatibilitate

PO.DID.10 -F7 -       Lista de lucrări a candidatului

PO.DID.10 -F8 -        Referat de prezentare a concursului pentru postul de asistent   universitar

PO.DID.10 -F9 -       Referat de prezentare a concursului pentru postul de şef de lucrări/  lector

PO.DID.10 –F10 -    Referat de prezentare a concursului pentru postul de conferenţiar universitar

PO.DID.10 –F11 -    Referat de prezentare a concursului pentru postul de profesor universitar

PO.DID.10 –F12 –    Raport asupra desfășurării concursului