Procedura de organizare a programului de formare psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Anexa 1 – Ghid de observaţie şi interviu

Formularul 1a – Fişă de înscriere studenţi

Formularul 1b – Fişă de înscriere cursanţi

Formularul 2a – Contract de studii studenţi

Formularul 2b – Contract de studii cursanţi

Formularul 3a – Catalog de Practică pedagogică Nivelul I

Formularul 3b – Catalog de Practică pedagogică Nivelul II

Formularul 4a – Catalog de Practică pedagogică Nivelul I-sem. I

Formularul 4b – Catalog de Practică pedagogică Nivelul II-sem. II

Formularul 5a – Cerere pentru Examenul de absolvire studenți

Formularul 5b – Cerere pentru Examenul de absolvire cursanți

Formularul 6 – Raport de evaluare la examenul de absolvire

Formularul 7a – Portofoliu - copertă

Formularul 7b – Portofoliu - cuprins

Formularul 8 – Proces – verbal pentru Examenul de absolvire