PO.DPPD.02 Procedura de organizare şi desfăşurare a activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin definitivare în învăţământ şi grade didactice II şi I

Anexa PO.DPPD.02-A1                 Lista specializărilor pentru care Universitatea Tehnică „Gheorghe  Asachi” din Iaşi are atribuţii de perfecţionare

Anexa PO.DPPD.02-A2                 Lista specializărilor cu programe de perfecţionare unice la nivel naţional

Anexa PO.DPPD.02-A3                 Criterii privind acordarea atribuţiilor de perfecţionare prin grade didactice I şi II

Anexa PO.DPPD.02-A4                 Criterii de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I

Anexa PO.DPPD.02-A5                 Graficul de circuit al documentelor

Formular PO.DPPD.02-F1            Propuneri privind componenţa nominală a comisiilor pentru susţinerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II

Formular PO.DPPD.02-F2            Propuneri privind componenţa nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecţiilor speciale şi susţinerea lucrărilor metodico

ştiinţifice în vederea acordării gradului didactic I

Formular PO.DPPD.02-F3            Raport scris încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I

Formular PO.DPPD.02-F4            Raport scris încheiat la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I

Formular PO.DPPD.02-F5            Tabel nominal cuprinzând personalul didactic care a promovat examenele pentru obţinerea gradului didactic II

Formular PO.DPPD.02-F6            Tabel nominal cu personalul didactic care a promovat probele pentru obţinerea gradului didactic I