PO.SAP.02-Procedura privind pregătirea și derularea operaţiunilor de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare și scurtă durată de folosire, precum și a materialelor din dotarea clădirilor

Anexa PO.SAP.01-A1-Diagrama-flux a procesului

Formularul PO.SAP.02-F1- Tabel centralizator cu mijloacele fixe propuse pentru scoatere din funcţiune

Formularul PO.SAP.02-F2 - Tabel centralizator cu obiectele de mică valoare propuse pentru scoatere din funcţiune

Formularul PO.SAP.02-F3 - Evidenţa mijloacelor fixe cu durată de funcţionare expirată care se propun a fi scoase din funcţiune

Formularul PO.SAP.02-F4 - Evidenţa obiectelor de mică valoare cu durată defuncţionare expirată care se propun a fi scoase din funcţiune

Formularul PO.SAP.02-F5- Proces Verbal de Predare Primire

Formularul PO.SAP.02-F6 - Proces Verbal de Casare/ Declasare.