Procedura de organizare şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Anexa 1.1 – Standardele universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată

Anexa 1.2  Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de lector universitar/ şef de lucrări

Anexa 1.3.1 – Standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice

Anexa 1.3.2 – Modificari ale Standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice

Anexa 1.4 – Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de conferenţiar universitar                                                                                                                         

Anexa 1.5 - Standardele minimale ale universităţii de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei de profesor universitar 

Anexa 2.1 – Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de asistent universitar

Anexa 2.2 – Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de lector universitar/ şef de lucrări

Anexa 2.3 – Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de conferenţiar universitar

Anexa 2.4 - Conţinutul dosarului de concurs constituit de candidatul la postul de profesor universitar

Anexa 3 – Modalitatea de calcul al numărului de puncte

Anexa 4 – Domeniile ştiinţifice arondate panelurilor CNATDCU

Formular 1 – Descrierea postului scos la concurs

Formular 2 – Avizul compartimentului juridic

Formular 3 – Coperta dosarului de concurs

Formular 4 – Cerere de înscriere la concurs

Formular 5.1 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de asistent universitar

Formular 5.2 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de lector universitar/ şef de lucrări

Formular 5.3.1 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale de prezentare la concurs pentru postul de conferenţiar universitar

Formular 5.3.2 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii de prezentare la concurs pentru postul de conferenţiar universitar

Formular 5.4.1 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale de prezentare la concurs pentru postul de profesor universitar

Formular 5.4.2 – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale universităţii de prezentare la concurs pentru postul de profesor universitar

Formular 6 – Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind situaţiile de incompatibilitate

Formular 7 – Lista de lucrări a candidatului

Formular 8 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de asistent universitar

Formular 9 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de şef de lucrări/ lector

Formular 10 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de conferenţiar universitar

Formular 11 – Referat de prezentare a concursului pentru postul de profesor universitar

Formular 12 – Raport privind desfăşurarea concursului