Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

Anexa TUIASI.POB.09-A1– Perioada de desfăşurare a concursului de admitere 2017 şi metoda de selecţie a candidaţilor

Anexa TUIASI.POB.09-A2–Condiţii speciale de admitere pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale

Formular TUIASI.POB.09-F1 – Cerere de înscriere la concursul de admitere

Formular TUIASI.POB.09-F2 – Cerere de înscriere la concurs aplicabilă candidaţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Formular TUIASI.POB.09-F3 – Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba engleză

Formular TUIASI.POB.09-F4 – Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba franceză