Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

Anexa TUIASI.POB.10-A1 – Perioada de desfăşurare a concursului de admitere 2017 şi metoda de selecţie a candidaţilor

Formular TUIASI.POB.10-F1 – Cerere de înscriere la concurs

Formular TUIASI.POB.10-F2 – Cerere de înscriere la concurs aplicabilă candidaţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Formular TUIASI.POB.10-F3 – Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba engleză