Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către management

Anexa 1 Criteriile de evaluare a personalului didactic

Formular 1 Fişa de autoevaluare

Formular 3 Fişa centralizatoare