Procedura de efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului EURODOC- POSDRU 88/ 1.5/ S/ 59410

Formular 1 Cerere pentru eliberarea Dispoziţiei Rectorului

Formular 2 - Invitaţie

Formular 3 Raport lunar de activitate mobilitate externă

Formular 4 Raport de cercetare final

Formular 5 Certificat de atestare a activităţilor