Procedura de efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului CUANTUMDOC- POSDRU 107/ 1.5/ S/ 79407

Formular 1 Cerere pentru eliberarea Dispoziţiei Rectorului

Formular 2 - Invitaţie

Formular 3 Raport lunar de activitate mobilitate externă

Formular 4 Raport de cercetare final

Formular 5 Certificat de atestare a activităţilor