Procedura de iniţiere, evaluare internă, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Anexa TUIASI.POB.32-A1             - Diagrama - flux a procesului

Formular TUIASI.POB.32-F1        - Grila 1 – Descrierea programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

   prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Formular TUIAIS.POB.32-F2        - Grila 2 – Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi

   ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate

Formular TUIASI.POB.32-F3        - Fişa disciplinei

Formular TUIASI.POB.32-F4        - Cerere de evaluare internă

Formular TUIASI.POB.32-F5        - Planul de învăţământ