Procedura de efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către cercetătorii postdoctorali ai proiectului PERFORM-ERA- POSDRU 89/ 1.5/ S/ 57649

Formular 1 Cerere pentru eliberarea Dispoziţiei Rectorului

Formular 2 - Invitaţie

Formular 3 Raport lunar de activitate

Formular 4 Raport de activitate ştiinţifică - stagiu extern

Formular 5 Certificat de atestare a activităţilor