TUIASI.POB.38- Procedura privind valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice

Formular TUIASI.POB.38-F1        - Cererea privind Transferul Tehnologic

Formular TUIASI.POB.38-F2        - Fişa de evidenţă a rezultatelor cercetării

Formular TUIASI.POB.38-F3        - Procesul – verbal privind stabilirea valorii de la care începe negocierea valorii transferului tehnologic al rezultatelor cercetării

Formular TUIASI.POB.38-F4        - Acordul privind stabilirea valorii transferului rezultatelor cercetării la preţul negociat între părţi

Formular TUIASI.POB.38-F5        - Contractul de Transfer Tehnologic