Procedură privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Anexa nr. 1 - Grila de acordare a punctajului pentru gradaţia de merit acordată personalului didactic auxiliar

Anexa nr. 2 - Formular „Apreciere sintetică asupra candidatului”

Anexa nr. 3 - Formular “Clasamentul candidaţilor care au depus dosar în vederea acordării gradaţiei de merit”

Anexa nr. 4 - Formular “Clasamentul candidaţilor care au depus contestaţii”

Anexa nr. 5 - Formular “Clasamentul final al candidaţilor care au depus dosar în vederea acordării gradaţiei de merit, după soluţionarea contestaţiilor”

Anexa nr. 6 - Formular “Cerere de înscriere la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit”

Anexa nr. 7 - Formular “Raport de autoevaluare pentru gradaţie de merit”

Anexa nr. 8 - Model de “Declaraţie pe propria răspundere”