Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016 - 2020

Anexa 1 - Calendarul alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

 

Anexa 2 - Numărul membrilor în consiliile facultăţilor pentru legislatura 2016-2020

 

Anexa 3 - Numărul membrilor în Senatul universităţii pentru legislatura 2016-2020

Anexa 4 - Numărul de prodecani pentru legislatura 2016 - 2020

Anexa 5 - Buletin de Vot pentru alegerea  Directorului de Departament, Legislatura 2016 – 2020

 

Anexa 5 - Buletin de Vot pentru alegerea  Membrilor în Consiliul Departamentului, Legislatura 2016 – 2020

 

Anexa 5 - Buletin de Vot pentru alegerea  Membrilor în Consiliul Facultăţii, Legislatura 2016 – 2020

 

Anexa 5 - Buletin de Vot pentru alegerea  reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii, Legislatura 2016 – 2020

 

Anexa 5 - Buletin de Vot pentru alegerea  alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senatul Universităţii, Legislatura 2016 – 2020

 

Anexa 6 – MOdele procese-verbale