TUIASI.POS.05-Procedura privind închirierea spaţiilor sau terenurilor temporar disponibile aflate în proprietatea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Anexa TUIASI.POS.05-A1- Documentaţia de atribuire pentru închirierea unui spaţiu/ teren temporar disponibil prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru atribuirea unui contract de închiriere

Formular TUIASI.POS.05-F1 – Nota de fundamentare

Formular TUIASI.POS.02-F2- Decizia privind constituirea comisiei de organizare a licitaţiei în veerea închirierii unor spaţii/ terenuri temporar disponibile

Formular TUIASI.POS.05-F3 – Contract – cadru de închiriere

Formular TUIASI.POS.02-F4 – Contract – cadru de furnizare utilităţi

Formular TUIASI.POS.02-F5 – Scrisoare de solicitare a documentaţiei