Procedura de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studii

Anexa 1 Schema logică a procesului

Anexa 2 Criterii şi indicatori de performanţă pentru studiile universitare de licenţă

Anexa 3 Criterii şi indicatori de performanţă pentru studiile universitare de master

Formular 1 Cerere de evaluare internă

Formular 2 Cerere de evaluare externă