Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

Formular 1 Chestionar de evaluare a personalului didactic de către studenţi

Formular 2 Fişa individuală confidenţială a rezultatelor evaluării personalului didactic de către studenţi

Formular 3 Document cumulativ pe catedră / departament