Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

Formular 1 – Cerere de înscriere la examenul de licenţă

Formular 2 – Proces – verbal privind rezultatele examenului de licenţă