Procedura privind eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional

Formular 1– Cerere pentru eliberarea Dispoziţiei Rectorului

Formular 2 – Dispoziţia Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional, finanţate din fonduri gestionate de universitate

Formular 3 – Dispoziţia Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional, finanţate din fonduri care nu sunt gestionate de universitate