Procedura privind organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus

Anexa 1 – Diagrama flux a procesului

Anexa 2 – Criterii de eligibilitate şi selecţie a studenţilor Erasmus

Formular 1 – Cerere pentru eliberarea Dispoziţiei Rectorului

Formular 2 – Learning Agreement

Formular 3 – Contract financiar

Formular 4 – Chestionar

Formular 5 – Certificate of Attendance

Formular 6 – Training Agreement