Procedura privind candidatura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru finanţare LLP-Erasmus

Formularul 1 Acord internaţional

Formularul 2 Student Application Form

Formularul 3 Centralizatorul acordurilor interinstituţionale Erasmus