Procedura de efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului "Burse doctorale – o investiţie în inteligentă (BRAIN) POSDRU 6/ 1.5/ S79

Formular 1 – Cerere pentru eliberarea Dispoziţiei Rectorului

Formular 2 - Invitaţie

Formular 3 – Raport lunar de activitate – mobilitate externă

Formular 4 – Raport de cercetare final

Formular 5 – Scrisoare de confirmare a calitaţii de doctorand