Procedură privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Anexa nr. 1 - Formular “Cerere de înscriere la concursul pentru acordarea gradației de merit”

Anexa nr. 2 - Formular “Raport de autoevaluare pentru gradaţie de merit”

Anexa nr. 3 - Model de “Declaraţie pe propria răspundere”

Anexa nr. 4 - Formular „Apreciere sintetică asupra candidatului”

Anexa nr. 5 - Formular “Clasamentul candidaților care au depus dosar în vederea acordării gradaţiei de merit”

Anexa nr. 6 - Formular “Clasamentul final al candidaților care au depus dosar în vederea acordării gradaţiei de merit, după soluționarea contestațiilor”